?

, "VERDA" " ""

"VERDA" "" . , , . , . , , , , . : 1. 2. 3. 4. 5. 6. .